Медицински специалисти

Име Длъжност
Д-р Надя Дюлгерова генерален мениджър
Д-р Евгени Гюрджев заместник
Валентина Ангелова старши офис мениджър
Галина Илиева офис мениджър
Севда  Февзи   офис мениджър
Бисерка  Радославова офис мениджър
Мария Иванова-Андонова главен счетоводител
Име ДЛЪЖНОСТ
Д-р Дафинка Лазарова Лекар
Д-р Георги Лазаров Лекар
Д-р  Георги  Станчев Лекар
Д-р  Янко  Панделиев Лекар
Николина  Гърбачева Рецепционист
Тодорка  Караджова Рецепционист
Катя Петрова Рецепционист
Галина Илиева Рецепционист
Севда Февзи Рецепционист
Яница  Иванова Tехнически  изпълнител
Румен  Баналиев Инженер  поддръжка
Милка  Няголова Оперативен счетоводител
Миглена  Иванова Технически  сътрудник
Виолета Вангелова Технически  сътрудник
Айшегюл Мюстеджеб Медицински лаборант
Росица Кирилова Хигиенист
Елена  Арнаудова Хигиенист
Лиляна Петкова Хигиенист
Обща медицина и вътрешни болести

Д-р Евгени Гюрджев
Д-р Георги  Лазаров
Д-р  Янко  Панделиев
Д-р Георги Станчев
Д-р Дафинка Лазарова

Понеделник - събота   8.30 - 12.00 ч.
Вторник и четвъртък  8.00 - 12.00 ч.
Петък   8.00 - 12.00 ч.
Понеделник - петък   8.30 - 12.30 ч.
Понеделник  и   сряда  8.00 - 12.00 ч.
Платен прием ЗОФ
Кардиология, eхокардиография Д-р Веселка Николова
Д-р Ина Парашкевова
Д-р Мария Папазова
Всеки ден след предварително записване Платен прием ЗОФ
Ендокринология  Д-р Гергана  Тошева Всеки ден след предварително записване

Платен прием ЗОФ

Пневмология и фтизиатрия Д-р Станка Лефтерова д.м. Всеки ден след предварително записване Платен прием ЗОФ
Гастроентерология

Доц. д-р  Антония Атанасова д.м.
Д-р Красимир Иванов
Доц. д-р Диана Ганчева д.м.
Д-р  Лили  Грудева
Проф. Ивайло  Въжаров

Сряда 16.30 – 18.00 ч.
Вторник  и  Четвъртък  16.00 - 18.00 ч.
Четвъртък 16.30 - 18.00 ч.
Понеделник  17.00 - 18.00 ч.
Понеделник  14.00 - 16.00 ч.

Платен прием ЗОФ
Ото-рино-ларингология Д-р  Йордан Чобанов Всеки ден след предварително записване Платен прием ЗОФ
Ортопедия и травматология

Д-р  Юлиян  Крумов

Проф. Бошнаков

Всеки ден след предварително записване

Сряда  10.00 - 12.00 ч.

Платен прием ЗОФ
Офталмология Д-р  Мария  Ангелова Всеки ден след предварително записване Платен прием ЗОФ
Урология

Д-р Тони  Стателов

Д-р Ростислав Колев

Пон-Петък след предварително записване Платен прием ЗОФ
Нефрология Д-р Бисерка Петкова Пон-Петък след предварително записване Платен прием ЗОФ
Нервни  болести

Д-р Веселка Бонева

Проф. Надежда Делева

Пон-Петък след предварително записване

Вторник, след предварително записване

Платен прием ЗОФ
Акушерство и гинекология

Д-р Антоанета Попова гл.ас


Д-р Надя  Дюлгерова

Cъбота 10.30 – 12.00 ч.


Понеделник 9.00 - 12.00 ч., МЦ НАДЕЖДА, бул. Сливница 40
Вторник и четвъртък  14.00 - 16.00 ч., МЦ НАДЕЖДА, бул. Сливница 40
Сряда  9.00 - 12.00 ч., МЦ НАДЕЖДА, ул. Дойран 5
Неделя 9.00 - 12.00 ч., МЦ НАДЕЖДА, бул. Сливница 40

Платен прием ЗОФ
Хематология

Д-р  Росен Рачев

Д-р Кудева

Д-р  Милена  Карагьозова

Понеделник, след предварително записване

Четвъртък  14.00 - 16.00 ч.

Пон-Петък след предварително записване

Платен прием ЗОФ
Неврохирургия Доц. Д-р Тони Аврамов Всеки ден след предварително записване Платен прием ЗОФ
Психиатрия

Д-р  Татяна  Иливанова

Д-р Даниела Овчарова

Понеделник и сряда 16.00 – 18.00 ч.

Вторник и четвъртък 10.00 – 12.00 ч.

Платен прием ЗОФ
Дерматология

Д-р  Мая Славова

Д-р Пенка Друмева

Пон-Петък след предварително записване

Сряда 13.30-16.30 ч.

Платен прием ЗОФ
Гръдна хирургия Д-р Георги Славов Пон-Петък след предварително записване Платен прием ЗОФ
Съдова хирургия Д-р  Кр. Тютюнджиев Пон-Петък след предварително записване Платен прием ЗОФ
Детски болести и детска кардиология

Доц. Д-р  Петър  Шивачев д.м.

Понеделник, вторник и петък 16.30 – 18.00 ч.

Платен прием ЗОФ
Детска гастроентерология

Д-р Красимира Колева

Д-р  Ния  Рашева

След  предварително записване

Вторник  16.30 - 18.00 ч.

 
Цито - патология Доц. д-р Екатерина Софтова Всеки ден Платен прием ЗОФ
Хирургия Д-р Николай Железов
Д-р Мая Брюкнер
Пон-Петък след предварително записване Платен прием ЗОФ