Срокове за провеждане на медицинските прегледи и изследвания