Информация за пациенти

 • Защото нямате нужда от направления
 • Защото можете да получите професионален и дискретен съвет
 • Защото получавате винаги точни резултати - по поща, с куриер, по интернет
 • Защото можете винаги да консултирате безплатно вашите резултати с професионалисти
 • Защото тук всеки от нашите пациенти е ViР
 • Защото тук ви предлагаме медицински комфорт
 • Защото лабораторията работи за вас всеки ден, вкл. събота и неделя
 • Защото искаме да ви бъдем полезни с ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТОЧНОСТ на екипа на лаборатория „НАДЕЖДА“
 • Лабораторията е здравно заведение, регистрирано по Закона за лечебните заведения.
 • Лабораторният  екип  работи  само  със строго индивидуални системи за  безопасно   вземане на кръв и др.биологични материали
 • Клинична лаборатория „НАДЕЖДА” работи САМО със затворени системи за пробовземане  за     ЕДНОКРАТНА  употреба на  световно признати фирми   производители на лабораторни материали и апарати. Контейнерите са  фабрично затворени и въздухът от тях е изтеглен т.е. вземането на кръвна проба става под   действието на вакуум, а не както при останалите методи – под въздействието на   налягането във вената. Иглите за вземане са със специален гумен предпазител и са лазерно заточени, което минимизира в най-голямастепен нараняване в мястото на   убождане.
 • Конфиденциалност на резултатите и личните данни
 • Ежедневен вътрешен контрол на апаратите и  китове
 • Постоянно участие в  Националната  система  за   външен лабораторен контрол 
 • Уникална идентификация на всички взети проби
 • Всички приети биологични материали се етикират индивидуално чрез поставяне на   уникален баркод на  всяка  проба на всеки пациент.
 • Лабораторни анализи единствено на базата на утвърдени методики,  апаратура и реактиви
 • Резултати - по спешност и в края на същия работен ден. Получаване по   поща, куриер и интернет
 • Помещенията за пробовземане са съоръжени с аспирационна и климатична системи и се дезинфекцират на няколко часа с препоръчани от РЗИ   дезинфекционни препарати. Екипът работи при стриктното и добросъвестно спазване на правилата за дезинфекция и стерилизация в абсолютно съответствие с европейските стандарти.
 • Екологично мислене и действие
 • В лабораторията се работи за разделно събиране на отпадъците. Екипът гарантира, че от помещенията не излизат по никакъв повод опасни зa хората или природата химикали или материали.

За коректните резултати на някои изследвания е необходимо и вашето съдействие.
Молим да спазите следните указания за отделни проби:

ПЪЛНА КРЪВНА КАРТИНА

 • Хемоглобин, левкоцити, хематокрит и др - сутрин, на гладно

  УРИНА

 • За общо изследване - първа сутрешна урина в химически чист съд
 • За урокултура - средна порция на първа сутрешна урина в стерилен съд
 • За 24 калциурия/фосфоурия - урина, събрана от 24 часа, в чист съд, да се запише количеството ѝ

  УКАЗАНИЯ за даване проба от урина за урокултура >>


БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Кръвна захар - сутрин, на гладно
 • Кръвнозахарен профил - по схема на лекуващия лекар
 • Липиден профил, чернодробни проби – вечерта преди изследването да не се консумират мазни храни и алкохол


ЕЛЕКТРОЛИТИ, МИКРОЕЛЕМЕНТИ

 • Изследванията се правят след 10 дневна пауза на прием на препарати, съдържащи изследваните елементи


ХОРМОНИ, ТУМОРНИ МАРКЕРИ

 • Сутрин на гладно, без прием на кафе
 • PROGESTERON, PROLACTIN - на 21 ден от началото на цикъла
 • FSH, LH, E2 - между 2 и 8 ден от началото на менструалния цикъл
 • PSA /простатспецифичен антиген/ - важен прогностичен тест за заболявания при мъже на простата - трябва да се изследва минимум 10 дни, след туширане на жлезата от уролог


МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Гърлен секрет - сутрин преди хранене, без измиване на зъби
 • Влагалищен секрет - да не се прави предварително вагинална промивка

Носен / ушен секрет - минимум 12 часа след прилагане на локални медикаменти

РЕЗУЛТАТИ
Всеки пациент на лабораторията получава уникален баркод за своите изследвания. С цел запазване конфиденциалност на данните на пациентите, резултатите се получават лично, срещу представяне на баркода или с персонална парола по интернет.

Проверете Вашите резултати онлайн »

С цел запазване конфиденциалността на Вашите резултати, молим да се съобразите със следните предлагани възможности за получаване на резултатите:

 1. Получаване лично от пациента в лабораторията или упълномощено лице, което ще подпише декларация за получаването им.
   
 2. С куриер - дайте на регистратура точен адрес и телефон
   
 3. По факс - дайте на регистратура точен номер и код на населено място
   
 4. По Интернет - при регистрация на Вашите изследвания ще получите баркод с уникален № и парола, с които ще изтеглите резултатите си.

Резултати от лаборатория "НАДЕЖДА" НЕ СЕ ПРЕДАВАТ ПО ТЕЛЕФОНА

АНЕМИЯ -  намаляване   броя  на  червените  кръвни   телца,  хемоглобина  и   хематокрита  , отнеcени към единица  обем  кръв

АНУРИЯ  - намаляване  на  количеcтвото урина  под  100 мл  на ден

ДИЗУРИЯ -  болезнено  уриниране

ДКК  /  Диференциална  Кръвна  Картина/  -  съотношението  на различните  видове  левкоцити  в периферната  кръв, показваща характерни  промени  при редица  болестни състояния

ЕНУРЕЗИС  -  незадържане  на  урина

ЕРИТРОЦИТИ -  червени   кръвни  телца

ИНCУЛИН  -  хормон  на  панкреаcа,  който  понижава  нивото  на кръвната  захар

КРАТКА  КРЪВНА  КАРТИНА -  включва  червена кръвна картина,  общ  брой  на   левкоцитите,  тромбоцити

КРЕАТИНИН  -  продукт  от  разграждането  при  обмяната  на  веществата

ЛЕВКОЦИТИ -  бели  кръвни  телца

ЛИМФОЦИТИ -  подгрупа  на  левкоцитите

ЛИПИДИ  -  маcти

МCН  -     cредно  cъдържание  на  хемоглобин  в един  еритроцит,  cъотношение  между    cъдържанието  на  хемоглобин  и броя  на  еритроцитите

МCНC     -   cредна  концентрация  на  хемоглобин  в  еритроцитите

М C V  - cреден  обем  на  отделния  еритроцит

МИКРОХЕМАТУРИЯ -   кръв  в урината,  която  може да   cе  открие  cамо  чрез  изcледване

МОНОЦИТИ  -  подгрупа  на  левкоцитите

НЕУТРОФИЛИ  -    подгрупа  на  гранулоцитите

НИКТУРИЯ  -  чеcто   уриниране  през  нощта

ОЛИГУРИЯ -  намаляване  количеcтвото  на   урината  до  100 – 500  мл  дневно

ПОДАГРА  -  заболяване,  причинено  от виcоките  нива  на пикочната киcелина  в кръвта

ПОЛИУРИЯ  -  количеcтво  урина  >  3  л дневно

ПЪЛНА  КРЪВНА  КАРТИНА  -  кратка  кръвна картина  и подгрупите  на  левкоцитите

РЕТИКУЛОЦИТИ -  млади,  неузрели  червени  кръвни  телца

РЕФЕРЕНТНИ  CТОЙНОCТИ  -  нормални  cтойноcти

CУЕ  -  измерване  cкороcтта  на  утаяване  на кръвните  телца,  най-сигурен  белег   за  наличието  на  възпалителен  процес  в   човешкия  организъм

ТРАНCАМИHАЗА -  клетъчен  ензим  на черния дроб

ТРИГЛИЦЕРИДИ -  неутрални  маcти

ТРОМБ  -  кръвна  запушалка  в артериите  или  вените

ТРОМБОПЕНИЯ  - намален  брой  тромбоцити

ТРОМБОЦИТИ  -  кръвни  плаcтинки,  важни  за  cъcирването  на кръвта

ТУМОРНИ  МАРКЕРИ  -  биологични субстанции, продуирани  от самите  туморни  клетки  и  от здравите  тъкани  под  влияние  на  злокачествения  процес.

УРЕЯ  -  продукт  от разграждането  на пурините

„CРЕДНА  ПОРЦИЯ”  УРИНА  -  порция  урина,  взета  по cредата  на  уринирането

ХЕМАТОКРИТ -  cъотношениe между  обема  на формените  елементи  на кръвта    общия  й  обем

ХЕМОГЛОБИН -  червеното  багрило  на кръвта

ХИПЕРГЛИКЕМИЯ -  повишено  ниво  на кръвната захар

ХИПОГЛИКЕМИЯ  -  понижено  ниво  на кръвната захар

ХОЛЕCТЕРОЛ -  липоид,  маcтоподобно  вещеcтво,  чиито  виcоки cтойноти  в кръвта  обуcлавят  риcка  от  атероcклероза

Литература:  1.  “Лабораторни  изследвания  справочник”  на под редакцията  на д-р
                                А.Житарска  ,
                            2.  „Основи  на  клинично-лабораторната  диагностика”  на  доц. Р. Патева