Служители

Име ДЛЪЖНОСТ
Д-р Дафинка Лазарова Лекар
Д-р Георги Лазаров Лекар
Д-р  Георги  Станчев Лекар
Д-р  Янко  Панделиев Лекар
Николина  Гърбачева Рецепционист
Тодорка  Караджова Рецепционист
Катя Петрова Рецепционист
Галина Илиева Рецепционист
Севда Февзи Рецепционист
Яница  Иванова Tехнически  изпълнител
Румен  Баналиев Инженер  поддръжка
Милка  Няголова Оперативен счетоводител
Миглена  Иванова Технически  сътрудник
Виолета Вангелова Технически  сътрудник
Айшегюл Мюстеджеб Медицински лаборант
Росица Кирилова Хигиенист
Елена  Арнаудова Хигиенист
Лиляна Петкова Хигиенист