Свидетелство за здравословна годност на морски лица

Екипът на МЦ „НАДЕЖДА” има дългогодишен опит в специализираните прегледи и диагностика за оценка на здравословна годност на морски лица. Центърът работи с много менингови агенции от Варна и Бургас ,изготвя индивидуални сертификати за самостоятелни контракти, флагови сертификати, медицински прегледи, изследвания и заключения по изискване на корабособствениците съобразени със стандартите и критериите на MLC 2006

„НАДЕЖДА” е лечебно заведение, оторизирано от ИА „Морска администрация” -Варна за издаване на медицински свидетелства за здравословна годност на морски лица съгласно Разпореждане 119/ 27.09.2013 и изпълнението на критериите на 22 медицински стандарта на МЗ на Р България