Медицински специалисти

СПЕЦИАЛНОСТ ЛЕКАР ГРАФИК ВИД ПРИЕМ
Обща медицина и вътрешни болести

Д-р Евгени Гюрджев
Д-р Георги  Лазаров
Д-р  Янко  Панделиев
Д-р Георги Станчев
Д-р Дафинка Лазарова

Понеделник - събота   8.30 - 12.00 ч.
Вторник и четвъртък  8.00 - 12.00 ч.
Петък   8.00 - 12.00 ч.
Понеделник - петък   8.30 - 12.30 ч.
Понеделник  и   сряда  8.00 - 12.00 ч.
Платен прием ЗОФ
Кардиология, eхокардиография Д-р Веселка Николова
Д-р Ина Парашкевова
Д-р Мария Папазова
Всеки ден след предварително записване Платен прием ЗОФ
Ендокринология  Д-р Гергана  Тошева Всеки ден след предварително записване

Платен прием ЗОФ

Пневмология и фтизиатрия Д-р Станка Лефтерова д.м. Всеки ден след предварително записване Платен прием ЗОФ
Гастроентерология

Доц. д-р  Антония Атанасова д.м.
Д-р Красимир Иванов
Доц. д-р Диана Ганчева д.м.
Д-р  Лили  Грудева
Проф. Ивайло  Въжаров

Сряда 16.30 – 18.00 ч.
Вторник  и  Четвъртък  16.00 - 18.00 ч.
Четвъртък 16.30 - 18.00 ч.
Понеделник  17.00 - 18.00 ч.
Понеделник  14.00 - 16.00 ч.

Платен прием ЗОФ
Ото-рино-ларингология Д-р  Йордан Чобанов Всеки ден след предварително записване Платен прием ЗОФ
Ортопедия и травматология

Д-р  Юлиян  Крумов

Проф. Бошнаков

Всеки ден след предварително записване

Сряда  10.00 - 12.00 ч.

Платен прием ЗОФ
Офталмология Д-р  Мария  Ангелова Всеки ден след предварително записване Платен прием ЗОФ
Урология

Д-р Тони  Стателов

Д-р Ростислав Колев

Пон-Петък след предварително записване Платен прием ЗОФ
Нефрология Д-р Бисерка Петкова Пон-Петък след предварително записване Платен прием ЗОФ
Инфекциозни болести Д-р  Мария  Папазова Пон-Петък след предварително записване Платен прием ЗОФ
Нервни  болести

Д-р Веселка Бонева

Проф. Надежда Делева

Пон-Петък след предварително записване

Вторник, след предварително записване

Платен прием ЗОФ
Акушерство и гинекология

Д-р Антоанета Попова гл.ас


Д-р Надя  Дюлгерова

Cъбота 10.30 – 12.00 ч.


Понеделник 9.00 - 12.00 ч., МЦ НАДЕЖДА, бул. Сливница 40
Вторник и четвъртък  14.00 - 16.00 ч., МЦ НАДЕЖДА, бул. Сливница 40
Сряда  9.00 - 12.00 ч., МЦ НАДЕЖДА, ул. Дойран 5
Неделя 9.00 - 12.00 ч., МЦ НАДЕЖДА, бул. Сливница 40

Платен прием ЗОФ
Хематология

Д-р  Росен Рачев

Д-р Кудева

Д-р  Милена  Карагьозова

Понеделник, след предварително записване

Четвъртък  14.00 - 16.00 ч.

Пон-Петък след предварително записване

Платен прием ЗОФ
Неврохирургия Доц. Д-р Тони Аврамов Всеки ден след предварително записване Платен прием ЗОФ
Психиатрия

Д-р  Татяна  Иливанова

Д-р Даниела Овчарова

Понеделник и сряда 16.00 – 18.00 ч.

Вторник и четвъртък 10.00 – 12.00 ч.

Платен прием ЗОФ
Дерматология

Д-р  Мая Славова

Д-р Пенка Друмева

Пон-Петък след предварително записване

Сряда 13.30-16.30 ч.

Платен прием ЗОФ
Гръдна хирургия Д-р Георги Славов Пон-Петък след предварително записване Платен прием ЗОФ
Съдова хирургия Д-р  Кр. Тютюнджиев Пон-Петък след предварително записване Платен прием ЗОФ
Детски болести и детска кардиология

Доц. Д-р  Петър  Шивачев д.м.

Понеделник, вторник и петък 16.30 – 18.00 ч.

Платен прием ЗОФ
Детска гастроентерология

Д-р Красимира Колева

Д-р  Ния  Рашева

След  предварително записване

Вторник  16.30 - 18.00 ч.

 
Цито - патология Доц. д-р Екатерина Софтова Всеки ден Платен прием ЗОФ
Хирургия Д-р Николай Железов
Д-р Мая Брюкнер
Пон-Петък след предварително записване Платен прием ЗОФ