Лабораторен екип

МЕНИДЖМЪНТ ДЛЪЖНОСТ
Д-р Розалия Тодорова Управител
Д-р  Лидия  Друмева Лабораторен  лекар
Д-р Виолина Калудова Завеждащ микробиологична лаборатория
Доц. д-р Николета Спасова Завеждащ паразитологична лаборатория
Бисерка  Радославова Офис  мениджър
   
СЛУЖИТЕЛИ  

Д-р Миглена Карагьозова

Специалист по трансплантационна имунохематология
Глория  Колева Биолог
Стела Костова Рецепционист
Валентина Хорен Медицински лаборант
Зойка Миланова Микробиологичен лаборант
Руска Кожухарова Микробиологичен лаборант
Eмилия Стойкова Микологичен  лаборант

Лиляна Николова

Хигиенист
Мария Енева Хигиенист
Светла Койчева Хигиенист