Промоционален летен лабораторен пакет

Промоционален летен лабораторен пакет (колаж)

ОЧАКВАЙТЕ!

ПРОМОЦИОНАЛЕН
ЛЕТЕН ЛАБОРАТОРЕН ПАКЕТ

ОТ 16.08 ДО 16.09

52 бр. изследвания на цена 52.00 лв.!

 

1. ПКК - 19 показателя

2. СУЕ

3. КРЪВНА ЗАХАР

4. ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН

5. УРЕЯ

6. КРЕАТИНИН

7. ПИКОЧНА КИСЕЛИНА

8. ХОЛЕСТЕРОЛ

9. ТРИГЛИЦЕРИДИ

10. HDL

11. ОБЩ БИЛИРУБИН

12. АСАТ

13. АЛАТ

14. АФ

15. ЛИПАЗА

16. АST

17. RF

18. АЛБУМИН

19. ОБЩ БЕЛТЪК

20. D - DIMER

21. Ig A

22. Ig M

23. Ig G

24. УРИНА - 11 показателя

 

Сметката е проста! Ползата - очевидна!
Изборът - Ваш!