Цени лабораторни изследвания

Настоящият ценоразпис е актуален от 18.03.2022 г. и отменя всички предходни цени, вкл. пакетни и промоционални, на медицинските услуги в лечебното заведение

 

ТЕСТ

 

ЦЕНА/ лв

 

А

 

Адренокортикотропен хормон /АСТН/

22.00

ADH

52,00

Aдреналин

55,00

Алфафетопротеин /АFP/ - туморен маркер за черен дроб, тестиси и др.

19,90

АСАТ

2.90

АЛАТ

2.90

Албумин в урина

0.80

Албумин

2.90

Алдолаза

27.00

Алуминий, урина

25.00

Алуминий, серум

35.00

Алкална фосфатаза, серум

4.90

Алфа амилаза, урина

3.90

Алфа-амилаза, серум

4,90

Алдостерон, плазма, право положение

47,30

Алдостерон, плазма, легнало положение

47.30

Антитела срещу островни клетки

50,00

Амоняк, плазма

35.00

Амфетамини, урина

6.00

Андростендион, серум

17.00

Анти Jo 1

23.50

Анти Sm

19,90

Антитела срещу ацетилхолинови рецептори

48,00

Анти бета 2 гликопротеини Ig M, Ig G

49,90

Антидвойноверижна ДНК

20,90

Антикардиолипини Ig M, Ig G по

30,90

Антимюлеров хормон

45.00

Антиовариални антитела

38.90

Антитромбин

32.70

Антиспермални антитела, серум

36.90

Анти ССР

31.00

Анти титин

74,00

Анти фосфатитидланексин Ig G, Ig M по

27,90

Анти-фосфатидилинозитол IgG, Ig M по

27.90

ANA профил

84.00

ANA скрининг

23.00

ANCA/анти-неутрофилни антитела/

47,50

AGMA/ASMA/анти-гладкомускулни антитела/

32,70

Anti-HAV-Ig М

16.80

Aнти -HBc Total, количествен тест

20,50

Aнти-HBc-IgM

27,30

HbsAg

16.90

Анти-HBeAg

22.00

Aнти-HBsAg

19,70

Aнти-HCV

17.80

Aнти-HDV Total

23.00

Активирано парциално тромбопластиново време / аРТТ

4.50

Антистрептолизинов титър / AST количествено

18.00

Арсен, урина

25.00

Антиглиадинови  АТ  - Ig A и Ig G по

48.00

Анти ТРО

14,00

Б

 

Бензин

75.00

Барбитурати урина

6.00

Бензодиазепам урина

6.00

Бета-2-микро глобулин

34,00

Бета-крос -лапс

29.70

Бета-ЧХГ / хорион гонадотропин hCG

18,90

Билирубин - общ, директен, индиректен по

2.90

Бруцелоза Ig M, Ig G по

38,00

Борелия Ig M, Ig G / Лаймска болест по

16,90

Борелия / Лаймска болест PCR

90.70

Варицела антитела IgG/IgM по

28,00

В

 

Влагалищен секрет, микробиологично изследване с АБ /стандартен тест/

25.00

Време на кървене

1.50

Време на съсирване

1.50

Витамин А

41.00

Витамин В 12

16.70

Витамин B 1

55.00

Витамин В 6

65.00

Витамин В 7

47.00

Витамин Д

25.00

Витамин Е

67.00

Витамин К 1

89.00

Г

 

GAD AT

55.00

ГГТ/Гама глутамил трансфераза /GGT

2.90

Генетични фактори свързани с тромбофилия 4 вида

140.00

Генетични фактори свързани с тромбофилия - 5 вида

180.00

Генитална система - комплексно микробиологично изследване за полово-преносими заболявания: бактерии, кандида, трихомонас, микоплазма хоминис, уреяплазма уреялитикум с всички АБ

63.00

Генитална система - комплексно микробиологично изследване за полово-преносими заболявания, разширен пакет :

бактерии, кандида, микоплазма хоминис, уреяплазма уреялитикум с всички АБ

63,00

Гликиран хемоглобин /HbA1C

13.90

Глюкоза в кръвта / Glucose in blood

3,00

Гонорея

15.00

Гърлен секрет, микробиологично изследване с АБ

20.00

Д

 

Д Димер

35,00

Депакин

29.30

Дигоксин

29,30

Директен билирубин

2.90

ДКК - микроскопско изследване

4.20

ДКК плочка

2.90

Дехидроепиандростерон / DHEA-S

16.90

Е

 

Екстази, урина

6.00

Електрофореза на алкални и кисели хемоглобини

38,00

Ентамеба хистолитика

20.00

ЕBV Ig G, Ig M по

26.00

Еритроцити / RBC

1.50

Еритропоетин

47,30

Еритроцити в урина

0.80

Естрадиол

14,00

Ехинококоза IgG

22,00

Еякулат ,микробиологично изследване с АБ

25.00

Еозинофилия

5.00

Ж

 

Желязо (Fe серум)

3,50

ЖСК

4.00

Живак, пълна кръв

35.00

Живак, урина

30.00

З

 

Захар в урина

0.80

И

 

Идентификация на гъби/антимикотична чувствителност - микробиологично изследване с АБ

25.00

Изследвания за детска градина-микробиологично и паразитологично изследване

39,70

Имуноглобулин Ig A

9,50

Имуноглобулин IgE

13.50

Имуноглобулин IgG

9,50

Имуноглобулин IgM

9,50

Ig G4

52,00

Индиректен билирубин /Indirect bilirubin

2.90

Инфекциозна мононуклеоза

15.00

Инхибин В серум

42.90

ИРИ серум

14.90

Й

 

Йод серум

76,00

Йонизиран калций

6.50

Йерсиния Ig А серум

20.90

Йерсиния IgG серум

20,90

К

 

Кадмий, кръв

35.00

Кадмий, урина

25.00

Казеин

39,70

Калай, серум

44.00

Калий (K)

5.50

Калций (Ca)

2.90

Калцитонин

39,70

Калпротектин - качествено /количествено изследване

20.00/57,40

Кандида , микробиологично изследване с АБ

18.00

Карбамазепин / Carbamazepine

29,30

Кетотела

0.80

Кисела фосфатаза

4.00

Клостридиум дифисиле А/В

49.70

Кокаин урина

6.00

Кортизол серум

18,00

Кортизол ритъм

30,00

Креатинин

2.90

Креатинкиназа

5,40

Криоглобулини

8.00

Кръвна група и Rh ф-р

15,90

Кръвна захар серум

2,00

Кръвнозахарен профил

8.00

Ку треска: фаза 1 G/A фаза 2 G/M по

29,00

Кумбс антитела при Rh (-) отрицателен

36.20

Кумбс антитела при Rh (+) положителен

22,60

Л

 

Лактатдехидрогеназа LDH

3.00

Ламблия интестиналис

20.00

Левкоцити /WBC/

1.50

Le клетки

10.00

Ликвор, микробиологично изследване с АБ

20,00

Лимфоцитни субпопулации/Репродуктивен имунофенотип/

91,50

Липаза

4,70

Литий, серум

25,30

ЛХ Лутеинизиращ хормон

14,00

М

 

MAT/ ТРО/ серум

16.00

Магнезий (Mg)

2.50

Манган, серум

35.00

Манган, урина

25.00

Марихуана урина

6.00

Марсилска треска IgM/ Ig G

41.00/38.00

Метадон урина

6.00

Метамфетамини урина

6.00

Метхемоглобин

32,00

Метод на скоч лента , паразитология

8,90

Метонефрин, плазма

59,00

Микологично микроскопско изследване

12,00

Микоплазма пнеумония IgG

29.70

Микоплазма пнеумония IgM

29.70

Микоплазма хоминис PCR /цервикален,уретрален секрет

35,00

Микоплазма гениталиум PCR /цервикален,уретрален секрет

35,00

Микоплазма/Уриаплазма PRC /цервикален,уретрален секрет

65,00

Микоплазма хоминис /Уреаплазма уреялитикум , микроб. с АБ

30,00

Мед, серум

35.00

Мед, урина

25.00

Молибден серум

70.00

Морбили Ig M, Ig G

37,90*/12,00

Морфин урина

6.00

Морфология на еритроцити

4,00

МUSК AT

75.00

Мляко и глутен АТ

60.00

Н

 

Наркотици, комплексно изсл. в урина 6 бр

36.00

Натрий (Na) серум

4.00

Неоптерин

49.00

Никел, серум

35.00

Никел, урина

25.00

Норметонефрин, плазма

59,00

Носен секрет, микробиологично изследване с АБ

20,00

Невро – специфична енолаза /NSE

25,00

О

 

Обтривка от кожа

18.00

Обтривка от устна кухина

18.00

Обтривка от вулва

20,00

Общ белтък

2.90

Общ билирубин

2.90

Общи Т-лимфоцити

52.90

Общи Т-лимфоцити+Субпопулация на NK клетки

52.90

Обременяване с глюкоза

8.00

Окултни кръвоизливи

8.90

Олово, серум

35.00

Олово, урина

25,00

Опиати – пакет в урина

6.00

Осиновяване - медицинско свидетелство

74.00

Остеокалцин

15,00

Относително тегло урина

0.80

Очен секрет ,микробиологично изследване с АБ

18.00

П

 

ПКК – пълна кръвна картина, 18 показ.

5,00

Пакет „СЛУЧАЕН КОНТАКТ" -хламидия, сифилис, СПИН, хепатит В, хепатит С

99,70

Паратхормон /PTH серум

25.00

Паротит IgM/IgG

37,90/12,00

Пикочна к-на серум

2.90

Порфирини

Порфирия, урина

 

5.00

Про инсулин

59.00

Прогестерон серум

14,00

17 - OH Progesteron серум

23.00

Пролактин серум

14,00

Простатспецифичен антиген /PSA/, туморен маркер за простата серум

20.00

Протеинограма

23.00

Протеин С

35,00

Протеин S

44.70

Протозои и хелминти

20.00

Протромбиново време / PT, протромбинов индекс INR

3.90

PSA свободен

25,00

Р

 

Раневи секрет микробиологично

20.00

Ревмафактор /RF /количествено

13.00

Ренин право положение

47.30

Ренин легнало положение

47.30

Репродуктивен имунофенотип

91.50

Ретикулоцити

6,00

Рубеола Ig M, Ig G по

22,00/12,00

pH на урина

0.80

С

 

С 3

13.90

С 4

13.90

С пептид

20.00

C реактивен протеин количествено/C-reactive protein/

17.00

СЕА, туморен маркер за хранопровод, бял дроб серум

19.90

Седимент урина

0.80

Секрет нос/гърло, микробиологично изследване с АБ

25.00

Секрет от пустула, микробиологично изследване с АБ

20.00

Селен, кръв

35.00

Селен, урина

25.00

Серумен инсулин

14.90

Сифилис /TPHA

15,00

Серотонин

51.00

Соматотропен хормон /STH

23.00

SCC серум туморен маркер за маточна шийка

28.70

СПИН / HIV серум

14.90

Ставен пунктат, микробиологично изследване с АБ

18.00

Субпопулация на NK-клетки

52.90

СУЕ - Панченко

1.50

СУЕ-Westergreen - 1 h

1.50

Scl-70

18,70

SSA/Ro

19,90

SSB/La

19,90

S-100

63.00

SHBG

28,00

CA 125, серум туморен маркер за яйчници серум

19,90

CA 72-4 серум

31,30

CA15-3 серум, туморен маркер за гърда

20.00

CA19-9 серум, туморен маркер за дебело черво, храносмилателен тракт

19.90

Cifra 21-1 серум

23,00

Т

 

Тест за бременност в урина

5.00

Тестостерон серум

14,00

Тестостерон, свободен

41.00

ТЖСК

4.00

Токсоплазмоза Ig M, Ig G

20,00/15,90

ТК тиметидинкиназа

47.00

Трансферин

23,00

Трахеален аспират, микробиологично изследване с АБ

20.00

Триглицериди серум

2.90

Трилептал

 

Трихинелоза IgG

27.70

Тромбоцити PLT

1.50

Тромбоцити- ръчно изброяване на плочка

4.00

Тропонин

19.80

Туберкулоза /TBC

15.00

T-SPOT.TB

150.00

Tрихомонас вагиналис, микробиологично изследване с АБ

18.00

Тиреоиден стимулиращ хормон /TSH щитовидна жлеза серум

14,00

TСХ-рецепторни антитела серум

37.00

Трипсиноген, урина, спешен тест за остър панкреатит

 

У

 

Уретрален секрет, микробиологично изследване с АБ

25.00

Урея серум

2.90

Уреаплазма парвум/уреалитикум PCR /цервикален, уретрален секрет, еякулат

40,00

Урина - 11 показателя

4.90

Урина стандарт - албумин, захар, седимент

2.50

Уробилиноген

0.80

Урокултура еднократна, микробиологично изследване с АБ

15.00

Урокултура двукратна, микробиологично изследване с АБ

20.00

Урокултура трикратна, микробиологично изследване с АБ

25.00

Ушен секрет, микробиологично изследване с АБ

18.00

Ф

 

FT3

14.90

FT4

13.90

Фенциклидин урина

6.00

Феритин

22.00

Фецес

25,00

Фибриноген

4.00

Фолиева к-на

15,00

Фосфор (P)

2.90

Фоликулостимулиращ хормон /FSH

14,00

Х

 

Хеликобактер пилори IgG

15,00

Хеликобактер пилори качествен тест

15.00

Хеликобактер пилори фекален тест

30.00

Хемоглобин HGB/

1.50

Хепатит А / HAV IgM серум

16.80

Хепатит С /HCV серум

17,80

Хепатит B Virus PCR-количествен серум

159.70

Хероин урина

6.00

Херпес зостер IgM /IgG по

28.00

Херпес вирус симплекс IgG тип 2 серум

31,90

Херпес вирус симплекс IgM тип 2 серум

31,90

Херпес вирус симплекс IgG/IgM тип 1

20,00

Химичен анализ на конкремент

25,30

Хистамин

60,00

Хламидия пнеумоние серум Ig A/ Ig M/ Ig G по

41,30

Хламидия трахоматис Ig A,Ig G,IgM по

16,90

Хламидия трахоматис Аg директен тест /в АГ каб.

18.00

Хламидия трахоматис PCR

35,00

Хлор

6.00

Холестерол /VLDL-Cholesterol серум

3.00

Холестерол LDL-Cholesterol серум

2.90

Холестерол общ серум

2.90

Холинестераза

8.00

Хомоцистеин

34.00

Хранителна непоносимост / Food Detective / 59 вида храни в 46 групи, периферна кръв

177,50

Храчка, микробиологично изследване с АБ

20.00

Хуман папилома вирус low risk 6,11, PCR

35,00

Хуман папилома вирус скрининг high risk 16,18, PCR

40,00

HE 4, туморен маркер за карцином на яйчници серум

75.70

HLA B 27

30.00

Ц

 

Цервикален секрет, микробиологично изследване с АБ

25.00

Церулоплазмин

25.00

Цинк, кръв

35.00

Цинк, урина

25.00

Цитомегаловирус IgG , Ig M, серум по

26.00

Цьолиакия /глутенова ентеропатия/ Celiac IgA+Total IgA

39,90

Цьолиакия /глутенова ентеропатия/ Celiac IgG

29,90

Celiac screen anti-tTG IgA/IgM/IgG

49,70

Celiac screen anti-tTG /Gliadin IgA

49,70

Ч

 

Чревни паразити

25,90

Чревно бацилоносителство, серум

15.00

 

 

Към всяко изследване се добавят следните такси:

 

 

Пробовземане - консумативи, административно обслужване, обработка екарисаж - за периферна кръв, фецес

3.00

Пробовземане - консумативи, административно обслужване, обработка екарисаж - за венозна кръв, микробиологични изследвания

5.00

Лечебното заведение си запазва правото на промяна на цените на услугите без предизвестие.

ВАЖНО!

Единични проби се изработват само в референтни лаборатории в София или Германия, за което се начислява допълнителна такса от 15.00 лв за специализиран транспорт.

Информация за всеки подобен конкретен тест ще получите в момента на регистрация.