Моята НАДЕЖДА

Снимка на лаборант

ЗАЯВКА ЗА ДОМАШНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ЛАБОРАНТ

Уважаеми дами и господа,

От тази година за ваше улеснение предлагаме он лайн- формуляр за заявка на домашно посещение на медициски лаборант, който можете да ползвате при необходимост. Лаборант ще дойде на посочен от вас адрес на частен дом или офис . Нашият специалист взема проби в дома на болни нетранспортабилни хора.

С цел спестяване на време на заетите с бизнес хора предлагаме услуга за пробовземане В ОФИСА и получаване на резултатите он-лайн. Така ще ви бъдем полезни без да напускате работното си място.
 

За коректното изпълнение на вашата заявка молим:

1. Да попълните точно всички полета на формуляра

2. Да изпратите заявката си на нашия мейл адрес: nadejda_md@yahoo.com най-малко 1 ден преди желаната дата

3. Да осигурите достъп на медицинския лаборант в уговорения ден и час до пациента за пробовземане.

На посочения от вас телефон служител от лаборатория НАДЕЖДА ще потвърди заявката в деня преди посещението на посочения от вас адрес.

Исканите изследвания ще бъдат остойностени и ще имате предварителна информация за общата цена. Ще получите талон за резултат с уникална парола за получаване на лабораторните резултати по интернет за ваше улеснение.

Таксите за лабораторни изследвания в условията на домашно посещение са:

1. Такса дом. посещение10.00 лв.
2. Такса пробовземане5.00 лв.
3. Цена на изследвания /по ценоразпис/......... лв.
4. Транспорт /собствен или такси*/......... лв.

 

 

 

 

* заплаща се от пациента срещу касов бон от таксиметровия автомобил до адреса на пациента и обратно до лабораторията.

ФОРМУЛЯР ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ

Дата на заявка *
E.g., 13.07.2024
год.
Заявена дата за посещение *
Стил: 13.07.2024 - 17:27
Вижте повече тук

Моля преди посещението на лаборанта да се информирате за крайната цена на изследванията и транспорта до Вашия адрес.