Лабораторни изследвания

Забележка: Лаборатория „НАДЕЖДА” работи в партньорство с немски лаборатории, където се изработват конкретни редки изследвания.

 

ТЕСТ

1

Адренокортикотропен хормон / АСТН/

2

ADH

3

Aдреналин

4

Аланин

5

Алфафетопротеин /АFP/, туморен маркер за черен дроб

6

АСАТ

7

АЛАТ

8

Албумин в урина

9

Албумин

10

Алдолаза

11

Алуминий , урина

12

Алуминий ,серум

13

Алкална фосфатаза , серум

14

Алфа амилаза, урина

15

Алдостерон, плазма , право положение

16

Алдостерон , плазма, легнало положение

17

Антитела срещу островни клетки

18

Амоняк, плазма

19

Амфетамини, урина

20

Андростендион, серум

21

Анти Jo 1

22

Анти Sm

23

Антитела срещу ацетилхолинови рецептори

24

Анти бета 2 гликопротеини Ig M, Ig G

25

Антидвойноверижна ДНК

26

 

27

Антикардиолипини Ig M, Ig G по

28

Антимюлеров хормон

29

Антиовариални антитела

30

Антитромбин

31

Антиспермални антитела , серум

32

Анти ССР

33

Анти титин

34

Анти фосфатитидланексин Ig G, Ig M по

35

Анти-фосфатидилинозитол IgG , Ig M по

36

 

37

ANA профил

38

ANA скрининг

39

ANCA

40

AGMA

41

Anti-HAV-Ig М

42

Aнти -HBc Total, бърз качествен тест

43

Aнти -HBc Total ,количествен тест

44

Aнти-HBc-IgM

45

HbsAg

46

Анти-HBeAg

47

Aнти-HBsAg

48

Aнти-HCV

50

Aнти-HDV Total

51

Активирано парциално тромбопластиново време / аРТТ

52

Антистрептолизинов титър / AST количествено

53

Арсен, урина

54

Антиглиадинови  АТ  -Ig A  и   Ig  G по

55

Аргинин

56

аGMA

57

Анти ТРО

58

 

59

Бензин

60

Барбитурати урина

61

Бензодиазепам урина

62

Бета-2-микро глобулин

63

Бета-крос -лапс

64

Бета-ЧХГ / хорион гонадотропин hCG

65

Билирубин - общ, директен, индиректкен по

66

Бруцелоза Ig A, Ig M, Ig G

67

Борелия Ig M, Ig G / Лаймска болест по

68

Борелия / Лаймска болест PCR

69

Варицела антитела

70

Ваалер Розе /WR

71

Влагалищен секрет микробиологично

72

Време на кървене

73

Време на съсирване

74

Витамин А

75

Витамин В 12

76

Витамин B 1

77

Витамин В 6

78

Витамин В 7

79

 

80

Витамин Д

81

Витамин Е

82

Витамин К 1

83

 

84

 

85

 

86

GAD AT

87

ГГТ/Гама глутамил трансфераза /GGT

88

Генетични фактори свързани с тромбофилия 4 вида

89

Генетични фактори свързани с тромбофилия- 5 вида

90

Генитална система - комплексно микробиологично изследване за полово-преносими заболявания: бактерии, кандида, трихомонас, микоплазма хоминис, уреяплазма уреялитикум

91

Гликиран хемоглобин /HbA1C

92

Глюкоза в кръвта / Glucose in blood

93

Гонорея

94

Гърлен секрет микробиологично

95

Глутен

96

 

97

Д Димер

98

Депакин

99

 

100

Дигоксин

101

Директен билирубин

102

ДКК - микроскопско изследване

103

ДКК плочка

104

Дехидроепиандростерон / DHEA-S

105

 

106

Екстази, урина

107

Електрофореза на алкални и кисели хемоглобини

108

Ентамеба хистолитика

109

ЕBV Ig G, Ig M по

110

Еритроцити / RBC

111

Еритропоетин

112

Еритроцити в урина

113

Естрадиол

114

Ехинококоза IgG

115

Еякулат микробиологично

116

Еозинофилия

117

Желязо (Fe серум

118

ЖСК

119

Живак , пълна кръв

120

Живак, урина

121

 

122

Захар в урина

123

 

124

 

125

Идентификация на гъби/антимикотична чувствителност - микробиологично

126

Изследвания за детска градина

127

Имуноглобулин Ig A

128

Имуноглобулин IgE

129

Имуноглобулин IgG

130

Имуноглобулин IgM

131

Ig G4

132

Индиректен билирубин/Indirect bilirubin

133

Инфекциозна мононуклеоза

134

Инхибин В серум

135

ИРИ серум

136

 

137

Йод серум

138

Йонизиран калций

139

Йерсиния Ig А серум

140

Йерсиния IgG серум

141

 

142

Кадмий, кръв

143

Кадмий, урина

144

Казеин

145

Калай, серум

146

Калий (K)

147

Калций (Ca)

148

Калцитонин

149

Калпротектин - качествен /количествен

150

Кандида микробиологично

151

Карбамазепин / Carbamazepine

152

Кетотела

153

Кисела фосфатаза

154

Клостридиум дифисиле А/В

155

Кокаин урина

156

Кортизол серум

157

Кортизол ритъм

158

Креатинин

159

Креатинкиназа

160

Криоглобулини

161

Кръвна група и Rh ф-р

162

Кръвна захар серум

163

Кръвнозахарен профил

164

Ку треска: фаза 1 G/A фаза 2 G/M по

165

Кумбс антитела при Rh (-) отр.

166

 

167

Лактатдехидрогеназа LDH

168

Ламблия интестиналис

169

Левкоцити /WBC/

170

Le клетки

171

Ликвор микробиологично

172

Лимфоцитни субпопуации

173

Липаза

174

Литий, серум

175

ЛХ Лутеинизиращ хормон

176

 

177

MAT/ ТРО/ серум

178

Магнезий (Mg)

179

Манган, серум

180

Манган, урина

181

Марихуана урина

182

Марсилска треска IgM/ Ig G

183

Метадон урина

184

Метамфетамини урина

185

Метхемоглобин

186

Метод на скоч лента , паразитология

187

Метонефрин, плазма

188

Микологично микроскопско и културелно изследвания

189

Микоплазма пнеумония IgG

190

Микоплазма пнеумония IgM

191

Микоплазма специес

192

Микоплазма хоминис /Уреаплазма уреялитикум с антибиограма

193

Микоплазма хоминис /Уреаплазма уреялитикум PCR цервикален секрет

Уретрален секрет/ еякулат

194

Мед ,серум

195

Мед, ,урина

196

Молибден серум

197

Морбили Ig M, Ig G по

198

Морфин урина

199

Морфология на еритроцити

200

МUS AT

201

Мляко и глутен АТ

202

 

203

 

204

Наркотици, комплексно изсл. урина 6 бр

205

Натрий (Na) серум

206

Неоптерин

207

Никел, серум

208

Никел, урина

209

Норметонефрин, плазма

210

Носен секрет микробиологично

211

Невро – специфична енолаза /NSE

212

 

213

Обтривка от кожа

214

Обтривка от устна кухина

215

Обтривка от вулва

216

Общ белтък

217

Общ билирубин

218

Общи Т-лимфоцити

219

Общи Т-лимфоцити+Субпопулация на NK клетки

220

Обременяване с глюкоза

221

Окултни кръвоизливи

222

Олово ,серум

223

Олово, урина

224

Опиати – пакет в урина

225

Осиновяване - медицинско свидетелство

226

Остеокалцин

227

Относително тегло урина

228

Очен секрет микробиологично

229

 

230

 

231

ПКК – пълна кръвна картина, 18 показ.

232

 

233

Пакет „СЛУЧАЕН КОНТАКТ -хламидия, сифилис, СПИН, хепатит В, хепатит С

234

Паратхормон /PTH серум

235

Паротит IgM, G

236

Пикочна к-на серум

237

Порфирини

Порфирия , урина

238

Про инсулин

239

Прогестерон серум

240

17 - OH Progesteron серум

241

Пролактин серум

242

Простатспецифичен антиген /PSA , туморен маркер за простата серум

243

Протеинограма

244

Протеин С

245

Протеин S

246

Протозои и хелминти

247

Протромбиново време / PT, протромбинов индекс INR

248

PSA свободен

249

PCA3

250

Раневи секрет микробиологично

251

Ревмафактор /RF /качествено, количествено

252

Ренин право положение

253

Ренин легнало положение

254

Репродуктивен имунофенотип

255

Ретикулоцити

256

Рубеола IgA, Ig M, Ig G по

257

pH на урина

258

 

259

 

260

С 3

261

С 4

262

С пептид

263

C реактивен протеин количествено/C-reactive protein

264

СЕА, туморен маркер за хранопровод, бял дроб серум

265

Седимент урина

266

Секрет нос/гърло микробиологично

267

Секрет от пустула микробиологично

268

Селен, кръв

269

Селен, урина

270

Серумен инсулин

271

Сифилис /TPHA

272

Серотонин

273

Соматотропен хормон /STH

274

SCC серум туморен маркер за маточна шийка

275

СПИН / HIV серум

276

Ставен пунктат микробиологично

277

Субпопулация на NK-клетки

278

СУЕ - Панченко

279

СУЕ-Westergreen - 1 h

280

Scl-70

281

SSA/Ro

282

SSB/La

283

S-100

284

SHBG

285

CA 125 , серум туморен маркер за яйчници серум

286

CA 72-4 серум

287

CA15-3 серум , туморен маркер за гърда

288

CA19-9 серум , туморен маркер за дебело черво, храносмилателен тракт

289

Cifra 21-1 серум

290

 

291

 

292

Тест за бременност в урина

293

Тестостерон серум

294

Тестостерон, свободен

295

ТЖСК

296

Токсоплазмоза IgA, Ig M, Ig G

297

 

298

ТК тиметидинкиназа

299

Трансферин

300

Трахеален аспират микробиологично

301

Триглицериди серум

302

Трилептал

303

Трихинелоза IgG

304

Тромбоцити PLT

305

Тромбоцити-изброяване на плочка

306

Тропонин

307

Туберкулоза /TBC

308

T-SPOT.TB най-съвременният тест за туберкулоза

309

Tрихомонас вагиналис микробиологично

310

Тиреоиден стимулиращ хормон /TSH щитовидна жлеза серум

 

TСХ-рецепторни антитела серум

311

Трипсиноген , урина, спешен тест за остър панкреатит

312

 

313

Уретрален секрет микробиологично

314

Урея серум

315

Урина - 11 показателя

316

Урина стандарт - албумин, захар, седимент

317

Уробилиноген

318

Урокултура еднократна микробиологично

319

Урокултура двукратна микробиологично

320

Урокултура трикратна микробиологично

321

Ушен секрет микробиологично

322

FT3

323

FT4

324

Фенциклидин урина

325

Феритин

326

Фецес

327

Фибриноген

328

Фолиева к-на

329

Фосфор (P)

330

Фоликулостимулиращ хормон /FSH

331

 

332

 

333

Хеликобактер пилори колич

334

Хеликобактер пилори Ig M, кач

335

Хеликобактер пилори фекален тест

336

Хемоглобин HGB/

337

Хепатит А / HAV IgM серум

338

Хепатит С /HCV серум

339

Хепатит B Virus PCR-количествен серум

340

Хероин урина

341

Херпес зостер IgM серум

342

Херпес вирус симплекс IgG тип 2 серум

343

Херпес вирус симплекс IgM тип 2 серум

344

Херпес вирус симплекс IgG/ Ig M тип 1 серум по

345

Херпес зостер IgG серум

346

Химичен анализ на конкремент

347

Хистамин

348

Хламидия пнеумоние серум Ig A/ Ig M/ Ig G по

349

Хламидия трахоматис Ig A,Ig G,IgM по

350

Хламидия трахоматис Аg директен тест /в АГ каб.

351

Хламидия трахоматис PCR

352

Хлор

353

Холестерол /VLDL-Cholesterol серум

354

Холестерол LDL-Cholesterol серум

355

Холестерол общ серум

356

Холинестераза

357

Хомоцистеин

358

Хранителна непоносимост / към 59 храни в 46 групи

359

Храчка микробиологично

360

HE 4, туморен маркер за карцином на яйчници серум

361

HLA B 27

362

Цервикален секрет микробиологично

363

Церулоплазмин

364

Цинк, кръв

365

Цинк, урина

366

Цистеин

367

Цитомегаловирус IgG, Ig M, серум по

368

Цьолиакия /глутенова ентеропатия/, ELISA

369

Celiac screen Ig A

370

 

371

Чревни паразити

372

Чревно бацилоносителство, серум


Ръководството на лабораторията си запазва правото за промяна на цените на изследванията без предизвестие.