T – SPOT.TB нов съвременен тест за диагноза на туберкулоза в България

Туберкулозата е разпространено заболяване, което в миналото вземаше много жертви. Входна врата на инфекцията са дихателните пътища, където туберкулозните бактерии попадат с пръски от болен или прах.

По  данни  на СЗО  приблизително два  милиарда  от  населението  на света  са  инфектирани с Мycobacterium   tuberculosis /МТВ/, а  всяка  година около два  милиона  умират от туберкулоза. Броят  на заболелите  в Източна  Европа  през последните  10  години  е  нараснал  с повече  от  25 %. На  всеки  100  000   българи  30.6  са  били  болни  от туберкулоза  през 2010  год.  Дали  ще се  развие  заболяване  или  не  зависи  главно  от естествените съпротивителни  сили  на  организма.  Повечето  от  инфектираните – около 90 %  остават  само  носители  на МТВ  и никога  не развиват  заболяването. В  тези  случаи  имунната  защита успява  да се  справи с причинителя  и  МТВ  остава в организма  в „дремещо”  състояние в течение  на  много години.  За  около  10 %  от хората  заразени с МТВ  се счита , че  на  даден  етап от живота  си могат да развият активна  туберкулозна болест, тогава  когато имунната  система  е засегната.

През пролетта  на  2011  год. в България  се въведе  нов   точен   тест за доказване  на латентна  и  активна  ТВ  инфекция  -  Т – SPOT. ТВ.  Този  тест е  изобретен  от английската  имунологична  компания   Oxford Immunotec  и  се  базира  на имерването на  интерферон  гама.  Тжва  е специфична  субстанция,  която  се отделя от имунокомпетентни клетки, активирали се   при контакт с антигените на туберкуломзния  бацил. Тестът   T-SPOT.TB     е  с 97 %  специфичност,  дори  и  при пациценти с  имунен   дефицит.  Не се  повлиява  от БЦЖ   ваксинация  и  направена  проба на  Манту.

Подходящ е за изследване на всички контактни на ТВ пациенти, а така също и за хора с повишен риск от заразяване – здравни работници, имигранти, военни служители. Успешно се ползва за скрининг при болни с имуноподтискаща терапия, химиотерапия при злокачествени тумори, ХИВ – инфекция / СПИН, диабет, автоимунни заболявания, хронична бъбречна недостатъчност, органна трансплатнация, продължително лечение с кортикоспероидни препарати, цитостатици и антиревматични средства, алкохолизъм, наркозависимости и пр.