Обява за работни места "Надежда" - Варна

Лаборант (снимка)

ОБЯВА ЗА РАБОТНИ МЕСТА "НАДЕЖДА" - Варна

Място на работата

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

1.РЕГИСТРАТУРА

2.КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Лице за контакт

Д-р Дюлгерова

Тел. 052 808 100, 0884 167 000

Описание на работното място

Наименование на длъжността

Медицински/микробиологичен лаборант

1.Рецепционист

2.Клиничен лаборант

Основни отговорности

Съобразно образователната степен, медицински стандарт и длъжностната характеристика

Съобразно образователната степен, медицински стандарт и длъжностната характеристика

Вид трудов договор

безсрочен

след изпитателен срок

безсрочен

след изпитателен срок

Работно време

Една смяна, 4 часа

Една / две смени

Работно време (продължителност)

20 ч. седмично

1.40 ч. седмично

2.35 ч. седмично

Работата е подходяща за

Мъж /жена

Мъж/ жена

Трудово възнаграждение (лв.)

необявено

необявено

Работни места

1

1 + 1

Изисквания за заемане на работното място

Степен и

област на образование

Висше, полувисше

Медицина

Висше , полувисше

Медицина, здравен мениджмънт

Специалност

Медицински/микробиологичен лаборант

1.Медицинска сестра, акушерка

2.Медицински лаборант

Подходящ професионален опит

Задължителен, мин. 2 години

1.Незадължителен

2.Мин. 1 година

Езикови умения

Не се изисква

Предимство ползване на английски, немски или руски езици

Умения за работа с компютър

Word, Excel, др.

Задължителни Word, Excel

Комуникативни умения

задължителни

задължителни