ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

С цел запазване конфиденциалността на Вашите резултати, молим да се съобразите със следните предлагани възможности за получаване на резултатите:

  1. Получаване лично от пациента в лабораторията или упълномощено лице, което ще подпише декларация за получаването им.
     
  2. С куриер - дайте на регистратура точен адрес и телефон
     
  3. По факс - дайте на регистратура точен номер и код на населено място
     
  4. По Интернет - при регистрация на Вашите изследвания ще получите баркод с уникален № и парола, с които ще изтеглите резултатите си.

Резултати от лаборатория "НАДЕЖДА" НЕ СЕ ПРЕДАВАТ ПО ТЕЛЕФОНА