ПРОГРАМА „ 60 +”

Уважаеми дами и господа,

Лаборатория „НАДЕЖДА” подготви и предлага на вашето внимание Програма „60 +”. Тя е адресирана към всички пациенти над 60 год.възраст, които могат да направят своите изследвания в лабораторията с 10 % намаление на цените за всички тестове. Целта на програмата е да бъде в помощ на пациентите, които нямат направления или трябва да направят изследвания, които не се покриват от здравната каса. Картата е персонална и не може да се ползва от друго лице.

Заповядайте в офисите на „НАДЕЖДА” – ул.”Генерал Колев” № 66 и „Дойран” 5 ,където на регистратурите можете да получите безплатно своята карта. За регистрацията ви е нужда единствено лична карта.

Персонална карта за отстъпка. Персонална карта за отстъпка.