Медицинско свидетелство за граждански брак в „НАДЕЖДА”

Снимка на младоженски

Искаме да бъдем съпричастни в подготовката за най-щастливия ви ден – сватбата.

МЦ „НАДЕЖДА” предлага комплексна услуга издаване на медицинско свидетелство за граждански брак - прегледи , изследвания и заключение, които да представите направо в ритуална зала.

Всеки ден от 8.30 до 12.00 ч. /вкл. събота/ трябва да изберете един от офисите на НАДЕЖДА като носите със себе си лична карта. Извършват се задължителни прегледи и лабораторно изследване / взема се кръв от пръста/ за сифилис на всеки от двойката. Не е необходимо да заверявате документите при личния лекар.

Готовите документи се получават след 2 часа.

Цената на всяко медицинско свидетелство е 49.00 лв.

По желание на младоженците заедно със задължителното изследване могат да бъдат изследвани кръвна група – издава се документ на български и английски език с размер на лична карта, хламидия трахоматис и др., които се заплащат допълнително.

Внимание: преценете най-подходящото време за изготвяне на свидетелствата, защото заключението важи 30 дни от датата на издаване!