Контакти

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА”

ВАРНА, УЛ. „ДОЙРАН” № 5
(в двора на Окръжна болница, до Поликлиниката)
Тел.: 052 64 82 28, 0898 54 76 36

Работно време
Понеделник – петък 7.30 – 18.00
Събота и неделя 8.00 – 13.00

Лице за контакт

Д-р Надя Дюлгерова, управител

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „НАДЕЖДА”

Работно време
Понеделник – петък 7.30 – 17.00
Събота и неделя - 8.00 – 13.00

Неделя- почивен ден

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА”

ВАРНА, УЛ. „ГЕН.КОЛЕВ” № 66
ТЕЛ. 052 60 99 32, 0887 825 358

Работно време
Понеделник – петък 8.30-16.00 ч.
Събота - 8.00-13.00 ч.
Неделя - почивен ден

Лице за контакт

Д-р Надя Дюлгерова, управител

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „НАДЕЖДА”

ВАРНА, УЛ. „ГЕН.КОЛЕВ” № 66
ТЕЛ. / ФАКС: 052 60 97 41

Работно време
Понеделник – петък 7.30-18.00 ч.
Събота и Неделя от 8.00-13.00 ч.

Лице за контакт

Д-р Розалия Тодорова, управител

 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „НАДЕЖДА”

ВАРНА, УЛ.”ГЕН.ПАРЕНСОВ” № 44

Работно време
Понеделник - петък 14.30 – 18.00 ч.

Лице за контакт

Д-р Виолина Калудова, зав. лаборатория

 

Лаборатория  "НАДЕЖДА"

гр. Варна,  ул."Андрей  Сахаров" № 27 /МЦ  Победа/
тел. 0887816791
 
Работно време
Понеделник - петък  7.30 - 15.00 ч.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА”

ВАРНА, Бул. „Сливница” № 40
(зад община  Варна)
Тел.: 052 600 868

Работно време
Понеделник – петък 7.30 – 18.00 ч.
Събота и неделя 8.00 – 13.00 ч.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „НАДЕЖДА”

Работно време
Понеделник – петък 7.30 – 15.00
Събота - 8.00 – 13.00

Неделя - почивен ден