ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Поздравителна картичка (колаж)

2022

24 декември - почивен ден

25 декември – почивен ден

26 декември – почивен ден

27 декември - 8.00 – 13.00

28 декември - 8.00 – 13.00

29 декември - 7.30 – 18.00

30 декември - 7.30 – 18.00

31 декември - почивен ден

 

2023

01 януари - почивен ден

02 януари - почивен ден

03 януари - 7.30 – 18.00