Бърз антигенен тест за COVID-19

Бърз антигенен тест за COVID-19 (снимка)

БЪРЗ АНТИГЕНЕН ТЕСТ ЗА COVID-19

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Антигенни тестове за определяне на причинители на заразни заболявания се използват в медицинската практика от много години. Тяхната цел е да открият специфична чужда част - антиген от причинителя в изследваната проба, което се означава като положителен резултат от съответното изследване.

Заразата с Covid-19 преминава през три фази: най-напред е самата инфекция. След това човек става силно заразен за останалите, но без непременно да има симптоми. Накрая може да прояви симптоми и почти да не образува нови вируси, но все още може да заразява други хора. Бързите тестове установяват вирусите във фазата, която е най-важна за разпространението на заболяването. Положителният резултат би трябвало да се провери с PCR-тест, а негативният не е гаранция, че изследваният не разпространява инфекцията.

Бързите антигенни тестове COVID-19 са тестове за откриване на вирусни антигени с латерален / страничен/ поток. Техните предимства са свързани първо с разходите - струват много по-малко от другите форми на тестуване за COVID-19 и на второ място с времето за излизане на резултат в рамките на 15 мин- 30 мин. Счита се, че те са важни за отриване на заболяването при лица, които нямат симтоми и потенциално биха могли да заразяват други хора без да знаят за това.

Малко се знае за това, че бързите тестове за COVID-19 се появиха в резултат на големи инвестиции от противоречивата програма Moonshot на Обединеното кралство -програма на стойност 100 милиарда лири стерлинги за систематична оценка, разработване и прилагане на нови технологии за тестване на SARS-CoV-2.Тези тестове по време на пандемията бързо се превърнаха в най-успешната форма на тестване на COVID-19, допълвайки съществащите PCR тестове.

Ранната научна обосновка на потенциалната полезност на бързите тестове и глобалната насока за развитие на технологията за бързи тестове бяха подсилени от междинни насоки на СЗО, които отбелязаха потенциалните ползи. В доклада на СЗО се отбелязва, че бързите тестове са много по-лесни за прилагане и са икономически изгодни.

Словакия стана първата страна в света, която започна масово тестване с бързи тестове.До средата на декември 2020 г. има много проучвания, потвърждаващи ефикасността и успеха на използването на бързи тестове за идентифициране на лица с COVID-19 ,вкл. Обединеното кралство, Нидерландия и САЩ. Провеждането на изследване с бързи тестове в училищата отдавна е практика в Канада, в туристическите центрове в Индонезия и Индия Европейската комисия разработи обща европейска рамка за "използване, валидиране и взаимно признаване на бързите тестове". В доклад на нейния комисар по здравеопазване се казва, че "бързите антигенни тестове ни предлагат бързина, надеждност и бърза реакция при изолиране на случаи на COVID-19 . Това е от решаващо значение за забавяне на разпространението на пандемията".

Всички се стремим към "връщане към нормалното" . Затова днес се счита, че бързите тестове може да не са решение за възстановяване на нормалния живот, но могат да се използват в комбинация с други жизненоважни мерки за контрол на превенцията на инфекцииите, като носене на лични предпазни средства, редовно миене на ръцете и социално дистанциране, за да се помогне на хората да останат по-безопасни.

Антигенните тестове имат малко по-ограничено приложение от PCR -изследванията, но може да спасят здравната система от претоварване и изпускане на епидемията от контрол, според проф. Кантарджиев. Мнението на здравния експерт е , че контактните лица следва да се тестват след 4-я ден на общуване с болни с положителен PCR тест, в противен случай може да получат фалшив отрицателен резултат.

ПОДХОДЯЩ МАТЕРИАЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ С БЪРЗ АНТИГЕНЕН ТЕСТ и РЕЗУЛТАТ

Материалът за изследване с бърз антигенен тест се взема от носоглътката с тампон, подобно на изследването PCR.

Пробовземането може да причини временен лек дискомфорт .

Препоръчително е 30 минути преди пробовземането да не се консумират напитки или храни и да не се пуши.

Резултат се получава след 15 - 30 мин.